Projekt kompletnego autobusu elektrycznego dla firmy Ekova